PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť Lincos, s.r.o. so sídlom Turbínová 1, 831 04 Bratislava – m. č. Nové Mesto, IČO: 51818256 prehlasuje ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.lincos.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalejzaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 915 827 774, emailom: bratislava@lincos.sk, alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: https://lincos.cz/ochrana_osobnych_udajov

Mailchimp používáme jako marketingovou platformu, údaje pro Mailchimp přeposíláme na zpracování.
Více informací o ochraně osobních údajů služby Mailchimp naleznete zde.

DISTRIBUTOR PRO ČESKÚ REPUBLIKU

LUBOMÍR VRABLC
696 74 Velká nad Veličkou 992
IČO: 61740080
IČ DPH: CZ6003260879
E-mail: l.vrablc@seznam.cz
Tel.: +420 604 192 177


Volejte nás zdarma přes Viber!

Viber +421 915 827 774 sk cz hu